Historie společnosti

Společnost STROS – Sedlčanské strojírny, a.s. byla založena v roce 1960. V současnosti jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců hřeben-pastorkových výtahů na světě a poskytujeme práci téměř 200 zaměstnancům.
 
Historie firmy
 • 2010 – 2014 - nárůst poptávek až do bodu kdy je výroba naplněna na 6 měsíců dopředu, firma díky dobře zvolené strategii úspěšně přečkala celosvětovou krizi ve stavebnictví a rychle jsou realizovány nové obchodní případy, obnovuje se nábor nových pracovníků
 • 2009 – krizi ve stavebnictví STROS překonává hlavně výrobou atypických výtahů a doplňkovou výrobou
 • 2008 – nástup celosvětové krize ve stavebnictví, výrazný propad v objednávkách
 • 2007 – nová investiční vlna do rekonstrukcí hal, pořízení nových technologií, získání nových odbytišť především v Rusku, na Středním východě a v Západní Evropě
 • 2000 – dokončena certifikace nového, patentově chráněného bezpečnostního zařízení pro výtahy (zachycovače), schvalovaného německým TÜV Süddeutschland
 • 2000 – po dokončení restrukturalizace po privatizaci se podnik vrací ke svému původnímu názvu STROS – Sedlčanské strojírny, a.s., obnovují se staré obchodní kontakty a navazují nové, posiluje se technologické a projekční oddělení, obnovuje se vývoj nových zařízení
 • 1999 – v říjnu dokončena druhá privatizace, formou veřejné soutěže získává podnik nový majitel – PNP Praha, a.s., končí tak období, během kterého byly násilně omezeny investice do rozvoje firmy i samotné regenerace jejího vybavení
 • 1994 – 19. prosince se STROS přejmenovává na Pega-Lift, a.s.
 • 1993 – k 1. září byly privatizovány formou přímého prodeje všechny závody spadajíci pod STROS, pokračovatelem strojírenské výroby se stává firma INTER STROS, spol. s r.o.
 • 1984 – od 1.dubna se STROS stává kompletně samostatným národním podnikem, vznikají závody Strojírna, FEAL a Stavební výroba
 • 1974 – dokončení výstavby hal pro výrobu prvků lehké prefabrikace FEAL
 • 1972 – zahájení výstavby hal pro výrobu FEAL
 • 1968 – výroba rozšířena o výrobu FEAL
 • 1968 – v červnu se podnik stává samostatným podnikem integrovaným do trustu podniků Kovohutě Praha, podnik začíná dodávat své výrobky do zahraničí a začíná si budovat renomé
 • 1967 – dokončení stavby největší výrobní haly „H“
 • 1966 – od 1. ledna přechází podnik pod n.p. Hutní montáže Ostrava
 • 1965 – zahájena výstavba haly „H“
 • 1963-62 – byla zahájena výroba stavebních výtahů typu NOV o nosnosti 500kg a 1000kg, pracovních plošin typu PP, závěsných lávek typu ZL a jako zvláštní kapitola výroba potrubní pošty
 • 1961 – výroba rozšířena o těžní věže, uhelná prádla, vzduchové vlečné vrátky, TINCO pily, hydrocyklony, razící plošiny, navíječky, šnekové vykladače, atd.
 • 1960 – vzniká nový podnik začleněný pod Rudné Doly Příbram, v září předány a spuštěny první stroje na výrobu pat a závěsů pro geologický průzkum

O společnosti

Vlastní vývoj

Naše vlastní vývojové oddělení se neustále snaží zdokonalovat jednotlivé prvky našich výrobků tak, aby byly schopné čelit všem výzvám, které budou na výtahy, lávky a plošiny kladeny.
Jejich provoz se tak stává ještě bezpečnější, úspornější a ekonomicky efektivnější.