Vyhřívání trolejového napájení výtahu
V základním provedení systém umožňuje vyhřívání trolejového napájení výtahů do 200m výšky zdvihu.
Trolejové napájení výtahu je náchylné k namrzání. V zimním období při teplotách okolo 0 °C, dochází k namrzání vzdušné vlhkosti, srážkového deště a rozprášené technologické vody ze stavby na kluzném povrchu trolejového napájení. Slabá vrstva ledu na kluzné ploše zvyšuje elektrický odpor a může tak při provozu dojít k jiskření, což poškozuje sběrače i samotný povrch trolejí. V extrémních případech může dojít k přimrznutí sběrače k troleji.
 
Z toho důvodu byl ve firmě STROS vyvinut unikátní systém vyhřívání trolejí. Zařízení se skládá z hlavního topného rozvaděče umístěného u ohrazení výtahu v nejnižší stanici a propojovacího rozvaděče umístěného v nejvyšším bodě trolejového napájení. Výhodou systému STROS je, že teplo je vytvářeno přímo v trolejovém vedení průchodem velkého proudu za nízkého napětí, tzv. přímým odporovým ohřevem.
 
V základním provedení systém umožňuje vyhřívání trolejového napájení výtahů do 200m výšky zdvihu, s možností rozšíření až na dvojnásobek. Vyhřívání může pracovat v automatickém režimu, kdy jeho řídící systém sleduje teplotu okolního vzduchu a teplotu trolejí, vyhodnocuje ji a v případě potřeby zapne, či vypne topný proud. Zároveň lze naprogramovat jednotlivé dny v týdnu a intervaly, kdy má být zařízení v provozu, takže při příchodu na pracoviště jsou troleje zbaveny námrazy a výtah se může okamžitě používat. Zapnutí vyhřívání lze provést také manuálně při zjištění námrazy. V tom případě trvá rozmrazení cca 10-20minut, v závislosti na klimatických podmínkách a podle velikosti námrazy. Významně se tak jeho použitím sníží čas potřebný pro uvedení výtahu do provozu na začátku denního provozu, sníží se pravděpodobnost poškození trolejí vlivem námrazy a zvýší bezpečnost práce.
 
První kusy vyhřívání trolejového napájení již byly dodány zákazníkům v USA a po úspěšném testování v reálném provozu jsme obdrželi další poptávky.
 
Vladimír Prošek
technický ředitel


ZPĚT