Výstavba nové zkušební věže
V loňském roce byla zahájena výstavba nové zkušební věže. Po dokončení „Expediční haly“ v roce 2020 to je další velká investiční akce v novodobé historii firmy STROS.
Vzhledem k tomu, že její vrchol dosáhne výšky 26 m, zásadní bylo řádné ukotvení celé konstrukce. To bylo zajištěno až 8,4 m hlubokými vrtnými piloty.
 
Bude se jednat o krytou věž ke zkoušení výtahů. Věž bude mít půdorysné rozměry 10 x 26 m a bude postavena na jižní straně haly H v místě současných venkovních zkušebních věží. Halu H bude stavba převyšovat o 8 m.
 
Věž bude propojena s halou H a výtahy se z výrobní haly do věže budou přepravovat na speciálním kolejovém podvozku do mezipatra věže. Uvnitř zkušební věže bude umístěn 10t jeřáb pro další manipulaci. Odzkoušené výtahy budou odváženy spodními vraty přímo na expedici.
 
 
Předpokládáme, že věž bude v druhém pololetí již sloužit ke svému účelu.


ZPĚT