Výtahy do lodí
Od roku 2017 jsme začali aktivně vyvíjet a dodávat výtahy do lodí.
Jsou zároveň i servisními výtahy větrných elektráren umístěných v moři i několik kilometrů od pobřeží. Vzhledem k nestálé výšce hladiny moře (příliv a odliv) a také různé výšce servisního vstupu do každé elektrárny v závislosti na typu je samozřejmě nutné, aby loď byla pro tuto skutečnost patřičně vybavena. Sklopná plošina lodi sahající k servisnímu vstupu elektrárny má tedy možnost se výškově přizpůsobit dané elektrárně. Na sklopnou plošinu je přístup právě z našeho výtahu, který má horní patrové dveře pohyblivé společně s plošinou. Výtah tedy vždy musí vědět, kde se patrové dveře nacházejí a zastavit přesně u nich.
 
S tímto a mnoha dalšími, pro nás novými, požadavky holandského zákazníka jsme se museli potýkat a nejen na začátku projektu samotného, ale i během vlastní výroby docházelo k neustálým změnám a dalším novým požadavkům. Například patrové i klecové dveře výtahu měly být otevírány automaticky, což je u výtahů našeho typu velice nezvyklé. Byly proto dodány speciální dveře, které tuto funkci splňovaly. Celý systém našeho výtahu má komunikovat s řídicím systémem celé lodi, a z můstku lodi se tak dá výtah ovládat samostatně. Tyto a další požadavky byly pro nás značnou komplikaci oproti standardnímu provedení výtahů, ale postupně se dořešily a koncem roku 2017 a začátkem 2018 naši servisní technici a konstruktéři úspěšně namontovali první výtah v přístavu Ulsteinvik v Norsku.
 
Po úspěšném projektu v Norsku následovali další, které se montovali v Rumunsku, Španělsku a Holandsku. Do tohoto dne jsme vyrobili a dodali 9 výtahů a další 3 jsou ve výrobě. Výtahy se sice postupně standardizovali, ale zákazník měl a má stále nové a nové požadavky, takže lze jednoznačně říci, že každý z výtahů je jedinečný a přizpůsobený požadavkům konkrétního projektu.
 
Z počátku jsme prováděli montáž sami s drobnou pomocí techniků holandského zákazníka. Postupně se ale postup montáže ustálil natolik, že jednu část výtahu si zákazník montuje už předem ve svých halách a tuto část potom dodá jako celek do přístavu. Naši technici či konstruktéři většinou jezdí už jen na konečnou fázi montáže kvůli úpravám, oživení výtahu, ale především kvůli kontrole bezpečnosti provozu výtahu, za kterou jako výrobce ručíme a kterou musí každý provozovatel výtahu přísně dodržovat. Všechny výtahy musí odpovídat technické i bezpečnostní certifikaci pro výtahové jednotky a také certifikaci DNV, která je specifická právě pro zařízení fungující na moři.
 
Jan Kraft
prodej


ZPĚT