STRONG AND RELIABLE  /   SINCE 1960

Společnost

Společnost STROS – Sedlčanské strojírny, a.s. byla založena v roce 1960. V současnosti jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců hřeben-pastorkových výtahů na světě a poskytujeme práci téměř 200 zaměstnancům.
 


2010 – 2014 - nárůst poptávek až do bodu kdy je výroba naplněna na 6 měsíců dopředu, firma díky dobře zvolené strategii úspěšně přečkala celosvětovou krizi ve stavebnictví a rychle jsou realizovány nové obchodní případy, obnovuje se nábor nových pracovníků
 
2009 – krizi ve stavebnictví STROS překonává hlavně výrobou atypických výtahů a doplňkovou výrobou
 
2008 – nástup celosvětové krize ve stavebnictví, výrazný propad v objednávkách
 
2007 – nová investiční vlna do rekonstrukcí hal, pořízení nových technologií, získání nových odbytišť především v Rusku, na Středním východě a v Západní Evropě
 
2000 – dokončena certifikace nového, patentově chráněného bezpečnostního zařízení pro výtahy (zachycovače), schvalovaného německým TÜV Süddeutschland
 
2000 – po dokončení restrukturalizace po privatizaci se podnik vrací ke svému původnímu názvu STROS – Sedlčanské strojírny, a.s., obnovují se staré obchodní kontakty a navazují nové, posiluje se technologické a projekční oddělení, obnovuje se vývoj nových zařízení
 
1999 – v říjnu dokončena druhá privatizace, formou veřejné soutěže získává podnik nový majitel – PNP Praha, a.s., končí tak období, během kterého byly násilně omezeny investice do rozvoje firmy i samotné regenerace jejího vybavení
 
1994 – 19. prosince se STROS přejmenovává na Pega-Lift, a.s.
 
1993 – k 1. září byly privatizovány formou přímého prodeje všechny závody spadajíci pod STROS, pokračovatelem strojírenské výroby se stává firma INTER STROS, spol. s r.o.
 
1984 – od 1.dubna se STROS stává kompletně samostatným národním podnikem, vznikají závody Strojírna, FEAL a Stavební výroba
 
1974 – dokončení výstavby hal pro výrobu prvků lehké prefabrikace FEAL
 
1972 – zahájení výstavby hal pro výrobu FEAL
 
1968 – výroba rozšířena o výrobu FEAL
 
1968 – v červnu se podnik stává samostatným podnikem integrovaným do trustu podniků Kovohutě Praha, podnik začíná dodávat své výrobky do zahraničí a začíná si budovat renomé
 
1967 – dokončení stavby největší výrobní haly „H“
 
1966 – od 1. ledna přechází podnik pod n.p. Hutní montáže Ostrava
 
1965 – zahájena výstavba haly „H“
 
1963-62 – byla zahájena výroba stavebních výtahů typu NOV o nosnosti 500kg a 1000kg, pracovních plošin typu PP, závěsných lávek typu ZL a jako zvláštní kapitola výroba potrubní pošty
 
1961 – výroba rozšířena o těžní věže, uhelná prádla, vzduchové vlečné vrátky, TINCO pily, hydrocyklony, razící plošiny, navíječky, šnekové vykladače, atd.
 
1960 – vzniká nový podnik začleněný pod Rudné Doly Příbram, v září předány a spuštěny první stroje na výrobu pat a závěsů pro geologický průzkum

STROS a.s.STROS a.s.
 
STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.

STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.
Strojírenská 791, 264 01 Sedlčany
Česká Republika

IČ: 26183595
DIČ: CZ26183595

Všechna práva vyhrazena ©2019 STROS - Sedlčanské strojírny, a.s., tvorba stránek: InGenius