Individuální
školení
Individuální školení 
 
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a v závislosti na jeho požadavku můžeme zajistit školení v místě montáže, nebo u nás ve školicím centru STROS v Sedlčanech.
 
Zajišťujeme pro Vás:

 
  • proškolení obsluhy, techniků, dozorců výtahu a případně revizního technika
  • školení nových zákazníků
  • pravidelné či jednorázové školení uživatelů našich výrobků
  • vybavení proškoleného personálu příslušnou dokumentací a osobním certifikátem

 
Školení se netýká pouze nových zákazníků, ale provádíme i školení uživatelů. Na základě poptávky pro Vás připravíme školení podle vašich požadavků. Školení trvají zpravidla 1 až 3 dny podle časové náročnosti. V případě školení pro zákazníka, při koupi nového výtahu, je školení poskytováno bezplatně a hrazeny jsou i náklady za stravu a ubytování. Školení probíhá ve školicím centru STROS a dále pak ve výrobní hale na zkušebních věžích s praktickými ukázkami. Absolvováním školení účastník získá certifikát opravňující ho servisovat zdvihací stroje STROS.
 
 
V případě zájmu kontaktujte svého regionálního prodejce.
 
telefonní číslo: +420 318 842 374
info@stros.cz
POPTAT
ZPĚT NA SLUŽBY